4.1 C
Yerevan

Բոքոնիկը

Նմանատիպ

Նար Հովհաննիսյան` համաշխարահային oպերայի զորավարն ու հայրենիքի զինվորը

«Բոլոր կողմնակին, անհետաքրքականը բաց թողնելով, ես ընտրեցի և մի...

Արա Հարությունյան. Արվեստի «բանվորը», որն այդպես էլ «չհասավ» Արևմտյան Հայաստան

Կոնսերվատորիայի բակում տեղադրված Սայաթ-Նովայի հուշաղբյուրի ու Կոմիտասի հուշարձանի կողքով...

Աղջոց վանքը հիմնահատակ քանդվելու վտանգի եզրին է

Իր ճարտարապետական ուրույն ձևով առանձնացող Աղջոց վանքն ամբողջությամբ քանդվելու...

Միծերուկէրապրումիրպառավկնոջհետ:
Միօրծերուկնասավ:
-Պառավ, միբոքոնիկթխիր:
-Ինչո՞վթխեմ, ալյուրչկա:
-Է՛, պառավ, դուէլկողովիտակըքերի, ամբարըավլի, ալյուրդուրսկգա:

Պառավնէլվերցրեցկողովըքերեց, ամբարըավլեց, եղած-չեղածըերկուբուռալյուրդուրսեկավ: Կաթիսերովհունցեց, յուղովթխեց, դրեցպատուհանիգոգին, որսառչի:

Բոքոնիկնէլմնաց-մնաց` մեկէլհանկարծցածգլորվեցպատուհանիցնստարանին, նստարանիցհատակին, հետոհասավդռանը, դռնիցաստիճաններին, աստիճաններովբակ, բակիդարբասիցդուրսուայդպեսգնա՛ց, գնա՛ց:

Ճանապարհովգլորվումէ, դեմնէգալիսնապաստակը:

-Բոքոնիկ, բոքոնիկ, եսքեզկուտեմ:

-Ինձմիուտիշլդիկ-նապաստակ, եսքեզհամարերգկասեմ,- ասացբոքոնիկնուերգեց.

Տաշտակիցենինձքերել,

Ամբարիցենինձավլել,

Կաթնասերովենհունցել

Ուկարագովինձթխել,

Հետոդրելենսառչեմ…

Եսփախելեմպապիկից,

Եսփախելեմտատիկից,

Շլդիկ, հոեսվախկոտչեմ,

Քեզանիցէլկփախչեմ…

Ուգլորվեցառաջ: Էնտեսնելնէր, որտեսավ: Գլորվումէ, գլորվում, դեմնէգալիսգայլը.

-Բոքոնիկ, բոքոնիկ, եսքեզկուտեմ:

-Ինձմիուտիգորշգայլ, եսքեզհամարերգկասեմ:

Տաշտակիցենինձքերել,

Ամբարիցենինձավլել,

Կաթնասերովենհունցել

Ուկարագովինձթխել,

Հետոդրելենսառչեմ…

Եսփախելեմպապիկից,

Եսփախելեմտատիկից,

Եսփախելեմշլդիկից,

Գորշգայլ, հոեսվախկոտչեմ,

Քեզանիցէլկփախչեմ…

Ուգլորվեցառաջ, էնտեսնելնէր, որտեսավ:

Գլորվումէ, գլորվում, դեմնէգալիսարջը.

-Բոքոնիկ-բոքոնիկ, եսքեզկուտեմ:

-Այծուռթաթ, դուինձո՞նցկուտես.

Տաշտակիցենինձքերել,

Ամբարիցենինձավլել,

Կաթնասերովենհունցել

Ուկարագովինձթխել,

Հետոդրելենսառչեմ…

Եսփախելեմպապիկից,

Եսփախելեմտատիկից,

Եսփախելեմշլդիկից,

Եսփախելեմգայլուկից

Ծուռթաթ, հոեսվախկոտչեմ,

Քեզանիցէլկփախչեմ…

Ուգլորվեցառաջ, էնտեսնելնէր, որտեսավ:

Գլորվումէ, գլորվում, դեմնէգալիսաղվեսը:

-Բարև, բոքոնիկ, ինչքանլավնես:

Բոքոնիկնէլերգեց.

Տաշտակիցենինձքերել,

Ամբարիցենինձավլել,

Կաթնասերովենհունցել

Ուկարագովինձթխել,

Հետոդրելենսառչեմ…

Եսփախելեմպապիկից,

Եսփախելեմտատիկից,

Եսփախելեմշլդիկից,

Եսփախելեմգայլուկից

Եսփախելեմարջուկից

Աղվես, հոեսվախկոտչեմ,

Քեզանիցէլկփախչեմ…

-Էսինչլավերգէ,-ասումէաղվեսը,-ափսոսծերացելեմ, բոքոնիկ, ծանրեմլսում, նստիրդնչիս, երգդկրկնիր:

Բոքոնիկընստեցաղվեսիդնչինունորիցերգեց:

-Ապրես, բոքոնիկ, շատլավերգէր, միանգամէլկուզեիլսել: Արիլեզվիսվրանստիրուավելիուժեղերգիր,-ասացաղվեսնուլեզունհանեցԼ

Էսհիմարիկբոքոնիկնէլթռավաղվեսիլեզվինթեչէաղվեսըհամփարեցուկերավ:

Թարգմ. Անուշ Սեդրակյանի
Ալեքսանդր Աֆանասևի ժողովածուից
Աղբյուր՝ heqiat.am։

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Նմանատիպ

Նմանատիպ

Նար Հովհաննիսյան` համաշխարահային oպերայի զորավարն ու հայրենիքի զինվորը

«Բոլոր կողմնակին, անհետաքրքականը բաց թողնելով, ես ընտրեցի և մի...

Արա Հարությունյան. Արվեստի «բանվորը», որն այդպես էլ «չհասավ» Արևմտյան Հայաստան

Կոնսերվատորիայի բակում տեղադրված Սայաթ-Նովայի հուշաղբյուրի ու Կոմիտասի հուշարձանի կողքով...

Աղջոց վանքը հիմնահատակ քանդվելու վտանգի եզրին է

Իր ճարտարապետական ուրույն ձևով առանձնացող Աղջոց վանքն ամբողջությամբ քանդվելու...