Օրորոցային` Մշո բարբառով

Օրոր էնիմ, դու րուրենաս,
Ամուր քնենաս,
Դու պզդիկ իս, բարով մեծնաս
Իմ խորոդիկ լաճ:
Քնիր լաո, քնիր իմ լաճ,
Օր շուտ մեծանաս,
Օր շուտ մեծնաս,
Զենքերդ կապիս, ֆիդայի դառնաս:
Քեզ գաբեր իմ մըջ ծառերուն,
Անուշ քնենաս,
Անդրանիկն իս՝ ընտանիքիս
Անդրանիկ դառնաս:
Հիմցի՛ լաո, հիմցի՛, իմ լաճ,
Հասի դեպի Մուշ,
Մըր հողն ու ջուր գիլու բերան,
Հիմցի, օր դարցուս:

Հեղինակ և կատարող՝ Անահիտ Կուտսուզյան

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում