Մեր մասին

Times.am-ը հասարակական֊քաղաքական լրատվական կայք է։ Հայկական տեղեկատվական շուկայում այն գործում է 2010 թվականի փետրվարից։ Խմբագրության ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել և մնում են հայկական երկու պետությունների անվտանգությանը, տարածաշրջանային քաղաքականության, կրթությանը, երկրի տնտեսության զարգացմանը և սոցիալական կարևորություն ունեցող խնդիրները։