Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կուղղվեն մարզային բժշկական կազմակերպություններ

ՀՀ կառավարությունը իր 2004 թ. ընդունած «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» որոշման մեջ կատարել է փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց նպատակն է ավելացնել մարզային հիվանդանոցային բուժհաստատությունների տարեկան պայմանագրային գումարները, պետբյուջեի առկա միջոցների շրջանակում բարձրացնել մարդաշնչի ֆինանսավորման նորմատիվը, ինչը կհանգեցնի ԱԱՊ օղակի բուժանձնակազմի աշխատավարձի աճի, իրավասու մարմիններին իրավունք տալ, ելնելով հիվանդի սոցիալական վիճակից, անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրել նրան նաև համավճարի, 0-7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնությունը, բացի սուր և անհետաձգելի դեպքերից, նույնպես կազմակերպել հերթագրման սկզբունքով, որի դեպքում կպահպանվի 0-7 տարեկան երեխաների հերթագրման թափանցիկությունը, 7-18 տարեկան սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի երեխաների բուժօգնությունն ազատել համավճարից, վերահաստատել երեխայի’ մատչելի բուժօգնություն ստանալու իրավունքը։ Ակնկալվում է, որ որոշումը հնարավորություն կտա առավել համաչափ և արդարացի բաշխել ՀՀ մարզերի և Երևանի միջև հիվանդանոցային բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները’ ելնելով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովման անհրաժեշտությունից։

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում